Flashberichten November 2022

 

Het referendum en de pré-verkiezingscoalitie, de heilige graal van de democratie?

Onze huidige democratie heeft te veel kenmerken van een achterkamertjesregering. Zijn het referendum en de pré-verkiezingscoalitie hier oplossingen voor? Vraagt Michiel Dubbeldam zich af in Doorbraak van 29-11-2022 . Lees meer...

 

Hoe stabiele democratieën helemaal kunnen ontsporen

“Democratieën hebben natuurlijk bij uitstek dammen tegen machtsmisbruik opgeworpen. De bevolking heeft inspraak en leiders hebben beperkte macht. Verkiezingen faciliteren machtswissels. In een rechtsstaat is iedereen – elke instelling, iedere politicus, iedere burger – aan de wet onderworpen. ”...”Toch ontsporen ook democratieën. Dat kan gebeuren wanneer instellingen de machtshonger van een kleine groep niet meer afremmen.” schrijft Tinneke Beeckman in De Standaard van 24-11-2022 . Lees meer...

 

Wordt verkiezen niet langer verliezen?

Het is algemeen geweten dat het vertrouwen in de politiek verschrikkelijk laag is. Hoewel dit bij “de politiek” stilaan doordringt is de reactie eerder lauw. Ze heeft dan wel een burgerbevraging zoals ‘Een land voor de toekomst’ georganiseerd maar het is naïef te denken dat deze volstaat om de algemene ontevredenheid weg te nemen. Deze bevraging lijkt eerder “windowdressing”. Lees meer...

 

Volksreferendum in Borsbeek

De officieuze afsluiting van hun petitie met meer dan 3.000 handtekeningen is ruimschoots genoeg om een volksreferendum bij het gemeentebestuur aan te vragen.

We weten dat in België de particratie hoogtij viert. De partijen bepalen het beleid, de burgers hebben hier geen geen impact op, zij kunnen niet mee beslissen. Lees meer...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden