Campagnes

Een burgerraad en een volksraadpleging over de Belgische democratie en haar instellingen

Vraag naar een gelote burgerraad & een bindende volksraadpleging voor de noodzakelijke democratische hervormingen

Met de zesde staatshervorming werd de gewestelijke volksraadpleging grondwettelijk mogelijk gemaakt. Op basis van Art. 39bis en Art. 134 van de Grondwet werd er op gewestelijk niveau namelijk een nieuw element aan de besluitvormingsmogelijkheden toegevoegd.

Onze kandidatenbevraging naar aanleiding van de lokale verkiezingen werd een knaller. Maar liefst ruim 5.432 gemeenteraadskandidaten uit 180 Vlaamse gemeenten beloofden werk te maken van onze plannen voor méér burgerdemocratie in de gemeenten!

Onze huidige democratie is kreupel. Meer Democratie wenst als oplossing hiervoor de huidige, representatieve democratie aan te vullen met vormen van directe democratie. Het uiteindelijke streefdoel: de invoering van het bindende referendum op burgerinitiatief.

Bouw mee aan onze community!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden